Ponúkam produkty pre zvieratá spoločnosti HUMAC s.r.o., ktoré sa mi osvedčili pri mojej Jessie i pri mojich pacientoch. Produkty HUMAC® sú 100% prírodné a obsahujú hlavne aktivované humínové kyseliny.

Čo sú to humínové kyseliny a ako fungujú

Humínové kyseliny sú zložkou Leonarditu, čo je prírodný materiál, ktorý vznikal v období eocénu pred asi 35 mil rokov, chemickým a biologickým rozkladom organickej hmoty rastlinného pôvodu a syntetickou činnosťou mikroorganizmov. Dnes sa získavajú ťažbou a spracovaním Leonarditu. V spoločnosti HUMAC s.r.o. vyvinuli vlastný mechanický spôsob úpravy/aktivácie humínových kyselín bez použitia akýchkoľvek chemických látok, čím sa zachováva prírodný charakter humínových látok no zvyšuje sa ich aktivita.

Jedna z teoretickýh štruktúr humínovej kyseliny (doi.org/10.1039/D0CS01363C)

Humínové kyseliny majú komplexnú chemickú štruktúru, ktorá dodnes nie je presne popísaná. Pozostáva zo širokej škály organických štruktúr a funkčných skupín ako sú aromatické štruktúry i alifatické reťazce, benzénové jadrá,  hydroxylové, karboxylové, éterové, esterové, karbonylové, amino skupiny a iné. Tie humínovým kyselinám dodávajú charakteristické chemické a mikrobiologické vlastnosti. Molekulová hmotnosť humínových kyselín sa pohybuje od 20 000 do 200 000 Da v závislosti od zdroja a spôsobu úpravy.

Ich najzaujímavejšou vlastnosťou je afinita k ťažkým kovom. Vďaka rôznym funkčným skupinám sú schopné pevne absorbovať široké spektrum týchto kovov ako je olovo, olovo, meď, ortuť, kadmium, bárium, arzén či bárium. Rovnako sú schopné vytvárať pevné väzby aj s rôznymi organickými toxínmi ako sú mikrobiálne toxíny, mykotoxíny, fytotoxíny, amoniak, PCB, dioxíny, benzpyrény a iné. Všetky tieto kontaminanty sú humínovými kyselinami viazané veľmi pevne a nemôžu sa v organizme resorbovať. Naopak, z organizmu odchádzajú trusom. Vďaka tomu dochádza pomocou humínových kyselín k efektívnej detoxikácii organizmu.

Detoxikácia organizmu je veľmi dôležitá, pretože rôzne druhy toxínov vyvolávajú široké spektrum zravotných problémov, napríklad:
Arzén – alergické dermatitídy, ekzémy,  anémie,  karcinóm pľúc, …
Olovo – anorexia, dyspepsia, zápcha, kolikovité bolesti brucha, anémia, encefalopatia, …
Ortuť – akútna otrava, psoriázy, …
Chróm – zápaly kože, ekzémy, dermatitídy, …
PCB – poškodenie kože, pečene, žlčníka, žlčovodov, gastrointestinálneho a močového traktu a lymfatického a endokrinného systému, majú estrogénne účinky a zapríčiňujú poruchy v imunitnom a nervovom systéme, reprodukčné anomálie, …
Benzén – poškodenie pľúc a červených i bielych krviniek, chronické poškodenie kostnej drene môže viesť k rozvoju leukémie, …
Medzi ďalšie dobre popísané vlastnosti humínových kyselín možno zaradiť ich pufračnú schopnosť (stabilizujú pH v celom tráviacom systéme), či obsah väčšiny mikro a makro elementov, ktoré sa v humínových kyselinách nachádzajú v chelatovanej forme, čím sú pre organizmus dobre dostupné.
Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam a schopnosti komplexne pôsobiť v organizme zvierat nachádzajú humínové kyseliny stále bohatšie uplatnenie aj v živočíšnej výrobe. Profylaktická aplikácia prípravkov na báze humínových kyselín do krmiva zabezpečuje dobrý zdravotný stav zvierat a pozitívne ovplyvňuje všetky produkčné parametre.
V chovoch brojlerov a ošípaných sa po plošnej aplikácii profylaktických dávok humínových kyselín zaznamenávajú podstatne vyššie denné prírastky, nižšia spotreba krmiva na kg prírastku a vyššia jatočná výťažnosť. Znižuje sa úhyn zvierat najmä v juvenilnom období a dosahuje sa lepšia kondícia a vyrovnanosť stáda. Toto vedie k zreteľnému zvýšeniu indexu efektívnosti výkrmu v jednotlivých chovoch. Aplikácia absorbentu na báze humínových kyselín v ustajňovacích priestoroch hydiny a ošípaných na podlahu alebo na podstielku výrazne znižuje obsah amoniaku v prostredí, čo prináša zlepšenie pracovných podmienok, zdravotného stavu zvierat a zníženie nákladov spojených so znečisťovaním životného prostredia. Prínosom je tak isto možnosť využiť trus na obohatenie pôdy o dusík a humínové kyseliny a tak pripraviť bezodpadovú technológiu. Použitie humínových kyselín tu predstavuje alternatívny prístup ku zníženiu koncentrácie amoniaku v ustajňovacom prostredí brojlerov a ošípaných pri využití domácej suroviny.
Podávanie humínových kyselín nosniciam má významný vplyv na konverziu krmiva, čo vedie k zvýšeniu živej hmotnosti nosníc a produkcie vajec. Zvyšuje sa aj liahnivosť a zlepšujú sa kvalitatívne znaky vajec (hmotnosť, pevnosť škrupiny…). Rovnako sa zlepšuje kondícia zvierat, operenie, znižuje sa úhyn a koncentrácia amoniaku v prostredí. Z hľadiska ekologického ale aj ekonomického ani tu nie je zanedbateľná možnosť využitia trusu takýchto nosníc na kompostovanie za účelom získania vysoko kvalitného organického hnojiva s vyšším podielom humínových kyselín, ktoré prenášajú svoju aktivitu do pôdy.
Prípravky na báze humínových kyselín nachádzajú svoje uplatnenie aj v chovoch dojníc, kde už za niekoľko dní od začatia podávania zvýšia dojivosť pri súčasnom znížení produkčnej spotreby krmiva. Pri pravidelnej preventívnej aplikácii do krmiva sa zlepší zdravotný stav zvierat, zriedkavejšie sú gynekologické problémy a ochorenia paznechtov, skráti sa servis perióda a klesne úhyn zvierat, čo sa v konečnom dôsledku odrazí vo zvýšenej produkcii mlieka pri súčasnom znížení jeho výrobnej ceny. Okrem toho podporujú rozvoj žiaducej mikroflóry vrátane probiotík, stabilizujú fyziologické pH v bachore, spomaľujú uvoľňovanie amoniaku, čím tlmia rozvoj ketoacidóz a aj výrazne znižujú maštaľný zápach.
Význam má podávanie humínových kyselín za účelom zlepšenia zdravia, produkcie, reprodukcie, odolnosti, exteriéru a výkonnosti aj v chovoch ďalších druhov zvierat. Ovciam, kozám a kobylám je najvhodnejšie pridávať ich do krmiva v období pred a po pôrode, mäsožravcom pred pôrodom, počas kojenia, pri výmene srsti a športovým koňom pred zahájením a počas intenzívneho tréningu.
Nepatrná resorpcia, nízka toxicita a takmer žiadne vedľajšie účinky dovoľujú využiť humínové kyseliny na profylaktické účely u všetkých druhov zvierat. Veľkým prínosom je aj to, že živočíšne produkty získané v takýchto chovoch sú čisté bez reziduí cudzorodých látok (liekov, toxínov…).
Rovnako pri všetkých druhoch zvierat a všetkých vekových kategóriách sa osvedčila perorálna aplikácia terapeutických dávok humínových kyselín na liečenie viacerých akútnych aj chronických ochorení. Vzhľadom na ich vlastnosti je doporučená aplikácia pri výskyte hnačiek, dyspepsií, či kožných ochorení. Vynikajúci terapeutický efekt sa docieli podávaním pri akútnych intoxikáciách. Zaznamenávajú sa veľmi dobré výsledky aj pri liečbe anémií prasiat, či metabolických ochorení u prežúvavcov. Výraznejší efekt sa docieli pri súčasnom podávaní s probiotikami. Výhodou aplikácie humínových kyselín z hľadiska produkcie potravín živočíšneho pôvodu je, že nevyžadujú žiadne ochranné lehoty.

Produkty HUMAC®

Aktuálne by som Vám chcel dať do pozornosti:

HUMAC® Natur AFM

Doplnok výživy určený pre všetky druhy zvierat.Podporuje detoxikáciu a správne fungovanie tráviaceho traktu, pomáha povzbudiť imunitný systém.

Je to čierny prášok, ktorý sa jednoducho pridáva do krmiva. Obsahuje minimálne 65 % aktivovaných humínových kyselín. Dopĺňa zvierací organizmus o minerálne látky a stopové prvky (vyše 90 druhov) v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné organizmom zvierat. Účinne detoxikuje prijaté krmivo a celý tráviaci trakt zvierat. Je 100% prírodného pôvodu, bez akýchkoľvek chemických úprav, či prídavných látok a je určený pre všetky druhy zvierat.

Odporúča sa pri problémoch:  slabá imunita, alergie, ekzémy, stres, únava, poruchy trávenia, hnačky, otravy, rekonvalescencia po úrazoch a operáciách a tiež ako podpora reprodukcie. V prípade užívania nejakých liečiv sa odporúča podávať s odstupom minimálne 2 hodín.

Dávkovanie
Psy a mačky 2 –3 g/deň alebo 5 g/1 kg krmiva
Malé zvieratá 5 g/1 kg krmiva
Exotické vtáctvo 5 g/1 kg krmiva
Hydina 4 –7 g/1 kg krmiva
Králiky 5 –10 g/1 kg krmiva

Je možné sú kúpiť balenia s hmotnosťou 100 g a 500 g, príp. aj veľké balenia 3 kg a 25 kg (ale tie sú skôr už pre veľké zvieratá ako kone a dobytok)

HUMAC® Natur AFM Liquid

HUMAC® NaturAFM vo forme pasty. Má rýchlejší nástup účinku a jednoduchšie dávkovanie ako prášková forma.

Je to tmavá hustá tekutina/pasta, ktorú je možné aplikovať priamo do papule, zamiešať do vody, mlieka, či akéhokoľvek iného krmiva.

Má v podstate rovnaké vlastnosti ako prášková forma, no vďaka tekutej forme sa rýchlejšie dostáva do tráviaceho traktu a účinok je výraznejší a nastupuje rýchlejšie.

Odporúča sa ako rýchla pomoc pri otrave organizmu jedmi z prostredia alebo požitého krmiva, či pri akútkych hnačkách. Vtedy je potrebné zvýšiť dávkovanie 2 až 3 krát počas asi 5 dní.

V prípade užívania nejakých liečiv sa odporúča podávať s odstupom minimálne 2 hodín.

Dávkovanie závisí od hmotnosti zvieraťa:
1 – 10 kg 1 – 2 ml/deň
10 – 20 kg 2 – 3 ml/deň
nad 20 kg 4 – 5 ml/deň

HUMAC® Natur AFM Liquid je možné si zakúpiť v praktických 30 ml a 60 ml dávkovačoch (odporúčam 30 ml, pretože obsahuje dvojnásobne aktivované humínové kyseliny a vykazuje vyššiu účinnosť), prípadne v 1 litrových alebo 5 litrových baleniach pre väčšie zvieratá.

Dávkovanie pre spoločenské zvieratá
Psi, mačky: 1 –5 ml/ks/deň
Exotické vtáctvo: 1 –3 ml/500ml vody
Drobné zvieratá: 1 –3 ml/500ml vody

HUMAC® Natur

Veterinárny prípravok určený pre všetky druhy zvierat.Vhodný najmä na liečbu hnačiek a detoxikáciu organizmu.

Je to čierny prášok, ktorý sa jednoducho pridáva do krmiva. Obsahuje minimálne 65 % aktivovaných humínových kyselín. Dopĺňa zvierací organizmus o minerálne látky a stopové prvky (vyše 90 druhov) v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné organizmom zvierat. Predchádza najmä poruchám trávenia zvierat (hnačky), detoxikujeorganizmus od ťažkých kovov i organických jedov, podporuje imunitný systém a aktivuje metabolizmus. Nástup účinku je zvyčajne do dvoch dní do začatia liečby. Pri HUMAC® NaturAFM je možné pozorovať prvé zmeny po asi 5 dňoch.

Odporúča sa pri problémoch:  slabá imunita, alergie, ekzémy, stres, únava, poruchy trávenia, hnačky, otravy, rekonvalescencia po úrazoch a operáciách a tiež ako podpora reprodukcie. V prípade užívania nejakých liečiv sa odporúča podávať s odstupom minimálne 2 hodín.

Dávkovanie
Psy a mačky 250 –300 mg/kg ž.v. 7 –10 dní
Malé zvieratá 250 –300 mg/kg ž.v. min. 5 dní
Hydina 3 –5 g/kg krmiva 10 -20 dní
Terapeutická aplikácia: dvojnásobná dávka počas 10 až 15 dní.

Je možné sú kúpiť balenia s hmotnosťou 100 g a 500 g.


Ako si objednať?

Ak si chcete objednať alebo konzultovať niektorý zo spomínaných produktov alebo aj hociktorý iný produkt spoločnosti HUMAC s.r.o., stačí mi len dať vedieť čo a koľko by ste chceli a ja Vám to v čo najkratšom čase doručím.
volajte alebo píšte na: +421 907 988 550
píšte na: info@fyziovet.pro
pošlite správu na FB: /FyzioVet

Referencie

Tobby je trojročný francúzsky buldoček, ktorý trpel mykotickým ochorením v oblasti medzi prstami na všetkých labkách. Po pár dňoch pravidelnej aplikácie (ráno i večer) krému HUMAC Help v kombinácií s užívaním HUMAC® Natur AFM (2 g denne) sa mu stav viditeľne zlepšil. K úplnému vyliečeniu došlo po asi dvoch týždňoch. Majitelia pokračujú v aplikácii aj naďalej, ako prevenciu a ochranu labiek v nadchádzajúcom zimnom období. (Foto dodám čoskoro)


Ďalšie produkty

HUMAC® Agro

Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy a pôdny detoxikant s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín až 62%. Čisto prírodného pôvodu, bez akýchkoľvek chemických úprav, či prídavných látok. Vhodný napoužitie v ekologickom poľnohospodárstve.

Najzásadnejšou vlastnosťou humínových kyselín pri použití v pestovaní rastlín je ich schopnosť zachytávať ťažké kovy a organické toxíny a zabrániť ich prenikaniu do rastlín, čím je možné dopestovať oveľa zdravšie plodiny. Ďalšou vlastnosťou je schopnosť napomáhať k adsorpcii živín zo štandardne používaných prírodných, ale i technických hnojív, čím je možné znížiť ich množstvo pri zachovaní až zvýšení ich účinku. Najlepšie výsledky je možné sledovať na druhý až tretí rok po aplikácii HUMAC® Agro a aplikáciu stačí opakovať každé 4 roky.

Návod na použitie:  Vo výrobku HUMAC® Agro nachádzajúce sa humínové kyseliny potrebujú určitý čas, aby vytvorili huminoílové komplexy zabezpečujúce účinnú výživu rastlín, preto ich najvhodnejšia aplikácia do pôdy je na jeseň a v zime, ale je možné aplikovať aj celoročne a to zapracovaním do vrchných častí pôdy. Pôdne živiny N, P, K pridávať iba v polovičných dávkach doporučených výrobcom pre jednotlivé plodiny. 

Dávkovanie
Základné dávkovanie pre záhradky: 2 – 3 kg/10m2 
Listová, hlúbová, plodová zelenina a strukoviny: 3,5 – 5 kg/10m2
Koreňová zelenina a intenzívne kultúry (repa, zemiaky): 3 – 4 kg/10m2
Ovocné plodiny (maliny, jahody, ríbezle): 3,5 – 5 kg/10m2
Ovocné sady a vinohrady: 2 – 5 kg/10ks
Bylinky: 2,5 – 3 kg/10m2
Okrasné rastliny, kríky, listnaté a ihličnaté stromy: 2 – 3 kg/10ks pri výsadbe ku koreňom
Trávnik: 2 – 5 kg/10m2
Príprava kompostu: 3 – 5 % prípravku pridávame postupne do kompostovanej hmoty

Pre záhony stačí aj 5 kg vedierko, pre menšie záhradky je dostupné 10 kg balenie, pre väčšie je 25 kg vrece a pre naozaj veľké polia je možné objednať si aj 500 a 1000 kg big bagy (tie však neviem doviesť mojim autom).

HUMAC® Welfare

Prírodný prípravok s dezinfekčným a adsorpčným účinkom určený na podstielku pre všetky druhy zvierat. Znižuje výskyt chorôb dýchacieho a pohybového aparátu. Podporuje tvorbu kvalitných organických hnojív.

Návod na použitie:  Prípravok sa aplikuje posypom na podstielku v doporučených dávkach a intervaloch pre jednotlivé druhy zvierat. Výrobok je možné voľne aplikovať aj počas chovu – prítomnosti zvierat.

Dávkovanie
bežná dávka na podstielku 1 – 2,5 kg/10 m2 podstielky
Exotické vtáctvo: 100 g/klietka/týždeň
Malé zvieratá (škrečok, morča, králiček, činčila…):  50 g/klietka/týždeň
Králiky:  200 g/m2/týždeň

A čoskoro budú dostupné aj produkty pre ľudí HUMAC® Nativ a veterinárna kozmetika (šampóny, regeneračný krém, …).